ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A STATISTIKY MADI 2006

STATISTIKA VELETRHU MADI 2006

vystavovatelé:

495 vystavujících firem 

z toho 258 zahraničních ze 30 zemí 

(+ ze 17dalších zemí zastoupených na stánku Hosteling International, kteří byli uvedeni v katalogu pod společným názvem International Youth Hostel Federation- IYHF)

návštěvníci: ca 5210 návštěvníků
výstavní plocha:

celková plocha 6000 m2 

čistá výstavní plocha 2886,5 m2

 

statistika vystavovatelů podle zemí: 

Argentina – 1, Brazílie – 1, Česká republika – 239, Dominikánská republika - 1, Egypt – 1, Francie – 4, Chorvatsko – 61, Indie – 1, Itálie – 38, Jamajka – 1, Keňa - 1, Kuba – 1 Kypr – 1, Maďarsko – 13, Maledivy – 6, Mauritius –1, Mexiko – 2, Německo – 7, Nepál - 3, Rakousko – 38, Rumunsko – 1, Rusko – 1, Řecko – 4, San Marino – 1, Slovensko – 43, Srí Lanka – 3, Španělsko – 12, Švýcarsko – 2, Turecko – 1, USA – 2, Velká Británie – 3

stánek IYHF

Austrálie -1, Belgie - 1, Finsko - 1, Irsko - 1, Island - 1, Izrael - 1, Libanon - 1, Norsko - 1, Portugalsko - 1, Severní Irsko - 1, Skotsko - 1, Estonsko - 1, Litva - 1, Lotyšsko 1, Slovinsko - 1, Srbsko - 1, Ukrajina - 1

 

Letošní ročník proběhl s již tradičním počtem vystavovatelů i návštěvníků v obvyklém pracovním duchu. Opět se zvětšil průměrný rozměr stánků, několik významných firem a turistických centrál své stánky zvedli i do výšky, aby se tak stali nepřehlédnutelnými v celé hale. Dále pokračuje výrazný trend zvyšování podílu zahraničních vystavovatelů a letos poprvé vystavovalo více zahraničních firem než domácích (258 zahraničních oproti 237 firmám z ČR). Veletrh MADI tak potvrdil svoje postavení s největší mezinárodní účastí v Česku.

 

Co se týče odborných návštěvníků z ČR i celého světa, naštěstí se nepotvrdily obavy z letošního netradičního termínu MADI, který zasáhl až do soboty (tradiční dny jsou úterý až čtvrtek, ale z důvodu posunu WTM v Londýně a vzhledem k svátku 1. listopadu byla tato změna nutná). Návštěvnost byla stejná jako v loňském roce a v letech předchozích.

 

OUTGOING

Prezentace "klasiky" českého outgoingu tj. Itálie, Chorvatska a Slovenska byla letos velmi výrazná. Souběh termínu veletrhu MADI s významným veletrhem v italském letovisku RIMINI se sice projevil na menší účasti italských vystavovatelů - hlavně menších firem, které nedokáží svými pracovníky pokrýt dva veletrhy ve stejnou dobu. Přesto byl u italských regionů opět vidět velký nárůst plochy. Jedním z největších stánků se zde prezentoval Regiony Calabrie a Udine. Hned dvěma vystavovateli byl zastoupen region Apulie. Opět nepřehlédnutelná expozice tradičního vystavovatele Skirama Dolomiti navodila svým obrovským bannerem atmosféru nadcházející zimy. Chorvatsko posílilo v letošním roce svoji prezentaci organizováním Chorvatského workshopu, jehož první ročník byl velmi úspěšný. Účastnilo se ho téměř 50 firem a ze strany návštěvníků byl o něj velký zájem. Kdyby v časovém harmonogramu dne na tento workshop nenavazoval Workshop regionů, jistě by jednání pokračovala až do odpoledních hodin. Několik nových chorvatských firem si už během veletrhu závazně objednalo expozice na příštím ročníku MADI. Tradičně bohatá byla nabídka destinací střední Evropy nejen ze sousedících zemí - Slovenska, Německa, Rakouska, ale i z Maďarska a Švýcarska. Suverénně největší expozicí byl stánek Rakouské centrály pro cestovní ruch, na kterém v letošním roce vystavoval rekordní počet 28 vystavovatelů.

 

Také exotických destinací z roku na rok přibývá a tak mohli návštěvníci MADI projednat nabídky "věčného léta" kolem celé zeměkoule - v Africe, Karibiku a Latinské Americe i v Indickém oceánu a Pacifiku. Letošními nováčky na MADI byla Jamajka, Mauritius a Kuba.

 

INCOMING NA MADI

Již tradiční součástí veletrhu MADI je Hosted Buyers Programme. Celý program byl opět uskutečněn bez státní finanční podpory na náklady organizátora a jeho obchodních partnerů. Pozváno bylo 120 nákupčích, skutečně přijelo 84 osob. Nábor nákupčích byl prováděn za spolupráce s CzechTourism.

 

Nákupčí incomingu nejen z důležitých zdrojových trhů (USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Německo, Rusko), ale z širokého spektra celkem 21 zemí měli připravený velmi bohatý několikadenní program.

 

Letošní druhý ročník incomingového workshopu Buy Czech Republic, Buy Central Europe byl organizován trochu jinak než v loňském roce. Pořadatel vyšel vstříc přání vystavovatelů, aby byl workshop pořádán zcela odděleně od veletrhu MADI a aby se nákupčí soustředili na jednom místě mimo veletržní halu. Proto byl workshop přesunut do konferenčních prostor hotelu Olympik, kde se zahraniční nákupčí seznamovali s nabídkou České republiky a střední Evropy po dobu dvou dnů.

 

První den dopoledne bylo již tradičně věnováno semináři o české turistické nabídce. Odpoledne se uskutečnila první část workshopu, kdy čeští vystavovatelé seděli u jednacích stolů a zahraniční nákupčí si je obcházeli dle svého výběru. Paralelně s touto částí byl uspořádán také krátký semináře pro specialisty o nabídce MICE v České republice. Druhý den dopoledne si pak účastníci vyměnili místa. V rámci odpoledního programu odjeli zahraniční nákupčí organizovaně na vlastní veletrh do Letňan, kde měli možnost jednat s dalšími vystavovateli veletrhu MADI a také navštívit Workshop regionů. Třetí den veletrhu si pak mohli vybrat mezi dalšími jednáními s obchodními partnery a výlety do regionů.

 

Skupina 25 nákupčích z Kanady, organizovaná zahraničním zastoupením CzT v Torontu ve spolupráci s asociací CTA měla navíc připravený 9 denní EDU – tour v celé České republice.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Nárůst objemu doprovodného programu na veletrhu MADI vedl organizátory veletrhu k uspořádání takzvaného PRE-MADI, kdy se část doprovodného programu přesunula na den před začátkem veletrhu do hotelu Olympik. Na tento den připravila Asociace průvodců ČR ve spolupráci s agenturou MADI odbornou konferenci Vzdělávání a kvalifikace v cestovním ruchu a hotelnictví a Česká Hostelová Asociace opět ve spolupráci s agenturou MADI další odbornou konferenci na téma Individuální turisté a jejich potenciál pro rozvoj turistiky v regionech. Tato konference reagovala na trend posledních let, kdy došlo k velkému nárůstu turistů, kteří si svoje cesty organizují sami.

První den veletrhu běžel již doprovodný program jako obvykle v konferenčních sálech na výstavišti Letňany, kde probíhaly firemní prezentace, tiskové konference a semináře.

Konferenční sály byly plné při semináři o novele zákona o cestovním ruchu, seminářích o pojištění, průvodcovské činnosti i při mnoha firemních prezentacích. Do organizování doprovodného programu se zapojily bez výjimky všechny profesní asociace.

 

Osvědčeným doplňkem veletrhu MADI byly, jak již každý rok, satelitní workshopy: Workshop regionů a Slovenský workshop.

 

DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH A REGIONY

V mnoha regionech ČR si pracovníci státní správy již uvědomují, že cestovní ruch nemůže "běžet automaticky", ale je potřeba jeho rozvoj podporovat cílenou propagací a spoluprací s komerčními subjekty. I na veletrhu MADI je tento trend dobře vidět – firmy, které před několika roky začínaly jako vystavovatelé u stolečku na Workshopu regionů se dnes prezentují nepřehlédnutelným stánkem. Nejdále jsou turisticky nejpřitažlivější regiony: jižní Čechy, Plzeňsko, region Slovácko, Olomoucko, vystavovalo i mnoho měst. 

Druhý den veletrhu pokládají již několik roků za "svůj" pracovníci z regionální správy a infocenter. Na minulé semináře Turistické programy v regionech navázal projekt Tvorba a prodej regionálního produktu, kde Region Slovácko předával zkušenosti nejen z tvorby programu, ale také z jeho prodeje. I další projekt Vinařská turistika na jižní Moravě ukázal, že vinařský balíček se nemusí omezovat na posezení ve sklípku, ale může nabídnout celou škálu dalších programů: exkurze do výrobních provozů, prohlídky sklepů a vinic, vinobraní a jiné slavnosti. Národní vinařské centrum v současnosti realizuje projekt vytvoření komplexní nabídky vinařské turistiky v České republice, který má zmapovat existující vinařské programy.

 

Vývoj veletrhu MADI jako konečně každý rok dobře odráží situaci v cestovním ruchu. Velikost se nemění, ale profilují se významnější firmy a nejmenší vystavovatelé se přesunuli mezi návštěvníky.

 

Díky bohatému doprovodnému programu mnoho návštěvníků strávilo na veletrhu delší dobu, než dříve a mnoho vystavujících firem posílilo počet pracovníků na stánku, aby stihli navštívit co nejvíce zajímavých akcí.

 

Další ročník se bude konat 6. – 8. listopadu 2007.

© 2011 Madi Travel Market.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode