Závěrečná zpráva a statistiky MADI 2008

STATISTIKA VELETRHU MADI 2008

vystavovatelé:

celkem: 

422 vystavujících firem z 27 zemí 

z toho: 

182 českých firem 

240 zahraničních firem z 26 zemí 

návštěvníci: předběžný odhad 5285 návštěvníků
výstavní plocha:

celková plocha 5600 m2 

čistá výstavní plocha 2711 m2

Statistika vystavovatelů podle zemí: 

Argentina – 1, Česká republika – 182, Egypt – 1, Francie – 3, Chorvatsko – 55, Indonésie – 1, Itálie – 45, Jamajka – 1, Jordánsko - 1, Keňa – 4, Kuba – 1, Kypr – 1, Maďarsko – 34, Maledivy – 1, Mexiko – 5, Nepál – 1, Německo – 2, Rakousko – 20, Rumunsko – 2, Rusko – 1, Řecko – 1, San Marino – 1, Singapur –1, Slovensko – 40, Španělsko – 13, Turecko – 1, Velká Británie – 3 

 

Letošní jubilejní patnáctý ročník veletrhu MADI Travel Market potvrdil vývoj, který bylo možné sledovat již v minulých letech. 

Mírný pokles počtu vystavovatelů byl vykompenzován zvětšením některých expozic (zejména pak národních i regionálních tourist boardů). I letos jsme zaznamenali lehký úbytek jednacích stolů právě na úkor výše zmíněného zvětšení. Část loňských vystavovatelů od stánků přešla ke stolovému uspořádání a naopak. Někteří loňští vystavovatelé letos rozšířili řady návštěvníků a na jejich místo se rekrutovaly firmy, které se tohoto ročníku coby vystavovatelé účastnily poprvé. 

Počet stánků národních i regionálních centrál se oproti loňskému ročníku opět zvýšil. Velkým potěšením se pro nás stala možnost opět přivítat na veletrhu nejen naše každoroční vystavovatele z řad výše zmíněných centrál, ale také nováčky a ty, kteří se pro účast rozhodli po roční či delší pauze. Koncepce expozic tourist boardů se příliš nezměnila – celek reprezentoval vždy daný kraj či zemi a uvnitř bylo možno nalézt zástupce komerčních firem pro konkrétní obchodní jednání. 

Nomenklaturu vystavovatelů také letos nově rozšířilo několik firem zabývajících se tvorbou softwaru pro cestovní kanceláře a agentury, které svou účast na expozicích podpořily i zajímavými prezentacemi v rámci doprovodného programu. Jejich účast potvrdila stále rostoucí význam internetu coby komunikačního média v cestovním ruchu a to nejen mezi cestovními kancelářemi a koncovými klienty, ale také např. mezi cestovními kancelářemi a jejich provizními prodejci. 

Jak je patrné z výše uvedené statistiky, letos poprvé byl počet zahraničních vystavovatelů na veletrhu MADI výrazně vyšší než počet vystavovatelů z ČR. Nárůst jsme zaznamenali především u účastníků z Maďarska a Itálie. Veletrh MADI tak opět potvrdil svoje postavení s největším podílem mezinárodních vystavovatelů v České republice.

Setrvalý je již několik roků počet návštěvníků z ČR i celého světa. I letos byla návštěvnost podobná jako v loňském roce a v letech předchozích.

OUTGOING

I v letošním roce se na veletrhu MADI představily především země z prvních míst na pomyslném žebříčku návštěvnosti turistů z ČR – tj. Chorvatsko, Slovenská republika, Itálie, Rakousko. Pozadu ale nezůstaly ani ostatní země. Španělsko letos kromě španělského tourist boardu a několika dalších komerčních firem s vlastními expozicemi reprezentoval ještě stánek oblasti Benidorm. I Mexiko v letošním roce zvětšilo svou expozici a posílilo ji o několik dalších subjektů. Nárůst počtu italských vystavovatelů, který byl zmíněn v úvodu, se projevil i ve zvýšené koncentraci italských regionů na veletrhu – po roční pauze jsme opět měli možnost přivítat region Kalabrie, jehož aktivity na veletrhu byly podpořeny účastí firmy Buy Calabria. Svou loňskou účast letos zopakoval i region Apulie. Nováčky se staly regiony Emilia Romagna a Friuli Venezia Giulia, jejichž expozice skrývaly poměrně velké množství komerčních subjektů daného regionu. Na letošním ročníku nechyběl ani tradiční vystavovatel Skirama Dolomiti se svou nabídkou zimních aktivit. Chorvatské turistické sdružení letos znovu posílilo svou prezentaci na veletrhu organizací již třetího ročníku Chorvatského workshopu. Účast na něm byla opět vysoká – svou nabídku zde prezentovalo více jak 50 firem. Chorvatské vystavovatele bylo možno nalézt ještě u několika dalších samostatných expozic. 

Z destinací střední Evropy svou nabídku představily na velkých národních stáncích Rakousko, Slovensko a Maďarsko. Rakouská expozice obvykle patří k těm, které na veletrhu nelze přehlédnout. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se v rakouském stánku měli návštěvníci možnost seznámit s komplexní nabídkou služeb našeho jižního souseda. Stejně jako Chorvatsko i Slovensko podpořilo prezentaci své země organizací Slovenského workshopu jehož součástí byla i ochutnávka tradiční slovenské kuchyně. O hlavních turistických atrakcích Slovenské republiky informovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch také na tiskové konferenci. Druhý ročník Maďarského workshopu, tentokrát s hotelovým řetězcem Danubius hotels, právem vzbudil zájem návštěvníků stejně jako expozice Maďarské turistiky. Koncepce prezetace jednotlivých hotelů se od loňského roku mírně lišila. Již se neprezentovaly jednotlivé hotely jako takové, ale důraz byl kladen především na oblast či zaměření celých skupin hotelů z této sítě. Úspěch opět sklidila ukázka maďarské kuchyně připravené přímo mistry kuchaři tohoto řetězce, kterou mohli posluchači v rámci prezentace ochutnat.

INCOMING NA MADI

Hosted Buyer Program pro zahraniční nákupčí služeb v Praze i celé ČR se stal již tradiční součástí veletrhu MADI. Celý program byl opět uskutečněn bez státní finanční podpory na náklady organizátora a jeho obchodních partnerů. Do programu se přihlásilo 116 nákupčích, skutečně jich přijelo 72 z 19 zemí. Při náboru nákupčích jsme se soustředili na důležité zdrojové trhy (Rusko, Itálie, jiné evropské země, ale i asijské země: Koreu, Japonsko a Čínu a jihoamerické země – Argentina, Brazílie, Peru). Nákupčí měli připravený velmi bohatý několikadenní program.

První část letošního čtvrtého ročníku incomingového workshopu BUY Czech Republic, BUY Central Europe se konala v konferenčních prostorách hotelu Olympik Artemis, kde se zahraniční nákupčí seznamovali s nabídkou České republiky a střední Evropy. Druhá část, takzvaný reverzní workshop, kde si účastníci vyměnili místa, byla organizována přímo v místě konání veletrhu MADI, v prostorách výstaviště PVA Letňany druhý den dopoledne.

Dopoledne prvního dne bylo již tradičně věnováno semináři o české turistické nabídce. Odpoledne se uskutečnila první část workshopu, kdy čeští vystavovatelé seděli u jednacích stolů a zahraniční nákupčí si je obcházeli dle svého výběru. Druhý den dopoledne odjeli zahraniční nákupčí organizovaně na vlastní veletrh do Letňan, kde je u jednacích stolů navštěvovali čeští vystavovatelé veletrhu MADI. V rámci odpoledního programu měli zvaní nákupčí možnost jednat s dalšími vystavovateli veletrhu MADI a také navštívit Workshop regionů. Třetí den veletrhu si pak mohli vybrat mezi dalšími jednáními s obchodními partnery a výlety do regionů – letos do severočeského a jihočeského. 

Skupina nákupčích z Ruska měla navíc ještě před zahájením veletrhu MADI připravený dvoudenní program. Tato EDU – tour seznamovala nákupčí po příletu novou linkou na letiště do Ostravy s moravskými lázněmi a wellness-centry.

Následný bohatý program v Praze zahrnoval workshopy, semináře, prohlídku města a hotelových kapacit, fakultativní nabídku návštěv koncertů a večerní lázeňský seminář spojený s prohlídkou  Anenských slatinných lázních Bělohrad.

DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH A REGIONY

I v letošním roce jsme na veletrhu měli možnost přivítat stálice mezi vystavovateli z řad regionů – jižní Čechy, Slovácko, Plzeňsko, východní, jižní a střední Moravu a také celou řadu menších subjektů regionálního charakteru a měst. 

V doprovodném programu byl manažerům subjektů domácího cestovního ruchu věnován blok týkající se využití moderní techniky v cestovním ruchu a internetovému prodeji ubytovacích kapacit.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Doprovodný program se za dobu konání veletrhu stal jeho neodmyslitelnou součástí a stále si uchovává vysoký standart. Po všechny tři dny veletrhu byly konferenční sály v PVA Letňany plně vytížené, nepřetržitě se zde konaly firemní prezentace, tiskové konference, workshopy a semináře, jejichž celkový počet přesáhl čtyřicítku. Doplňující akce (především pro zvanou skupinu nákupčích) se konaly ještě v hotelu Olympik a také v libereckém Centru Babylon. Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit poděkování všem profesním asociacím, které se zapojily do organizace doprovodného programu. 

Firemní prezentace byly v letošním roce zaměřeny převážně na prezentaci katalogů cestovních kanceláří na nadcházející sezonu, několik firem také představilo novinky v oblasti tvorby software pro cestovní ruch. Oproti předchozím ročníkům jsme zejména v této oblasti zaznamenali nárůst. Zájemci o korejský a ruský trh se mohli dozvědět leccos zajímavého o tvorbě produktu pro ruského a korejského turistu na speciálních prezentacích k tomu určených. K aktuálním tématům převážně legislativní povahy v cestovním ruchu se vztahovaly odborné prezentace na téma konečných cen zájezdů, vedení účetnictví cestovní agentury, novely zákona o DPH v činnosti cestovních kanceláří a agentur, dopadu návrhu nového občanského zákoníku na cestovní kanceláře. Ve spolupráci s USA ambasádou v Praze byl připraven seminář o připravovaném zrušení vízové povinnosti občanů ČR při cestách do USA. Tisková konference na poněkud palčivé téma současnosti ohledně statistik příjezdového cestovního ruchu našla v doprovodném programu také své místo a svou náplní se setkala se zájmem veřejnoprávních médií.

 

Letošní vývoj veletrhu MADI jako konečně každý rok dobře odráží situaci v cestovním ruchu, posuny preferencí i rozšiřování nabídky na trhu. 

Stabilní velikost a kvalita veletrhu i všech doprovodných programů a také maximální profesionalita vystavovatelů i návštěvníků zaručuje všem účastníkům vysoký profit a plně využitý čas, věnovaný návštěvě veletrhu MADI. Díky bohatému doprovodnému programu mnoho návštěvníků strávilo na veletrhu delší dobu než dříve a mnoho vystavujících firem posílilo počet pracovníků na stánku tak, aby stihli navštívit co nejvíce zajímavých akcí.

 

 

Další ročník MADI se bude konat 3. – 5. listopadu 2009.

© 2011 Madi Travel Market.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode