Volná plocha

 

Pro výstavbu Vaší vlastní expozice lze objednat volnou plochu (minimálně 6 m2).

Pronájem volné plochy uvnitř budovy je vázán na objednávku elektrického přívodu minimálně 2 kW.

Pro venkovní plochy není elektrický přívod povinný, ale je možný.

Příplatky za speciální uspořádání volné plochy (např. rohové, hlavové atd.) jsou uvedeny v ceníku.

Pokud výška Vašeho stánku přesahuje 3 m, jste povinni uvést tuto skutečnost do objednávky. Příplatky za vyšší stánky rovněž naleznete v ceníku.

Objednavatelé volných ploch jsou povinni zaslat organizátorovi projekt expozice nejpozději do 7. září 2013.

Pokyny pro montáž a demontáž, revizi elektrického zapojení, návoz autobusů na venkovní plochy atd. budou zaslány přihlášeným objednavatelům volných ploch dva týdny před veletrhem.

Výstavba expozic na volných plochách bude probíhat v pondělí 28. 10. a v úterý 29. 10. 

Likvidace proběhne ihned po skončení veletrhu ve čtvrtek 31. 10. od 18:00 do 23:00 hodin.

© 2011 Madi Travel Market.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode